BAGS&BAGS is uw specialist in draagtassen

                             

+316 53 95 33 59    info@bags-bags.nl        

Verpakkingsbelasting

Graag informeren wij u met dit schrijven over een aanstaande nieuwe belastingheffing op verpakkingen. Deze wordt met ingang van 1 januari 2008 van overheidswege ingevoerd. Onderstaande informatie is gebaseerd op het wetsvoorstel dat onlangs is goedgekeurd door de Tweede Kamer.

De overheid heeft bepaald dat een verpakkingsbelasting noodzakelijk is, ingaande per 1 januari 2008. De uiteindelijke beoogde opbrengst van deze belastingmaatregel bedraagt
€ 250.000.000,-. Vermeerderd met de integratie van het verpakkingenbesluit te weten
€ 104.000.000,- en het impulsprogramma zwerfafval te weten € 11.000.000,- maakt dat een gezamenlijke belastingopbrengst van € 365.000.000,-. Hiervan wordt voor 2008 al op een opbrengst gerekend van € 240.000.000,-. Dit bedrag wordt volledig ten gunste van de algemene middelen gebracht.

Deze nieuwe belasting wordt verdeeld in zogenaamde primaire, secundaire en tertiaire verpakkingen. Deze groepen hebben de volgende kenmerken:

Primaire verpakkingen of verkoop verpakkingen:

Dit zijn verpakkingen die zo ontworpen zijn, dat zij voor de eindgebruiker of consument op het verkooppunt een verkoopeenheid vormen, zoals blister verpakkingen van scheermessen of tandenborstels.

Secundaire verpakkingen of verzamel verpakkingen:

Dit zijn verpakkingen die zo ontworpen zijn dat ze op het verkooppunt een verzameling van een aantal verkoopeenheden vormen. Denkt u hierbij aan draagtassen van papier of polyethyleen.

Tertiaire verpakkingen of verzend verpakkingen:

Dit zijn verpakkingen die zo ontworpen zijn dat het verladen en het vervoeren van verkoop eenheden wordt vereenvoudigd teneinde fysieke schade door verlading of transport te voorkomen. Denkt u hierbij aan met name verpakkingsmaterialen zoals bijvoorbeeld dozen, pallet wikkelfolie en wegwerp pallets.

Wie zijn belastingplichtig en op welk moment?

De belasting is verschuldigd op het moment dat producten in een verpakking voor de eerste maal in Nederland aan een ander ter beschikking worden gesteld.
Belastingplichtig is diegene die de verpakkingen verbruikt of diegene die een verpakt product importeert en deze inclusief verpakking aan een ander ter beschikking stelt.

Voor zogenaamde last minute- of toonbank verpakkingen is de Nederlandse producent of importeur van het betreffende verpakkingsmateriaal of product belastingplichtig en wel op het moment dat deze last minute- of toonbank verpakkingen leeg op de markt worden gebracht. Het is deze belasting die in het gaval van Bags en Bags speciale aandacht geniet, aangezien het hier met name verpakkingen betreft die pas bij levering aan de consument worden gevuld. Draagtassen van papier en kunststof vallen hier dus onder, maar denkt u ook aan zaken als bijvoorbeeld plastic of papieren koffiebekers en frietbakjes.

Verpakkingen die meermalig te gebruiken zijn worden slechts één keer belast en wel op het moment dat de verpakking (leeg of na te zijn gevuld) voor de eerste keer in Nederland aan derden ter beschikking wordt gesteld. Ook wanneer de producent of importeur zich van de verpakking van een product ontdoet, blijft zij de belastingplichtige over die verpakking.

Wat zijn de belasting tarieven?

Verdeeld naar de 3 groepen zouden de tarieven voor 2008 als volgt zijn.

Primaire verpakkingen Secundaire en
tertiaire verpakkingen
Glas 0,0485 0,0170
Aluminium 0,6096 0,2139
Overige metalen 0,1200 0,0421
Kunststof 0,3377 0,1185
Papier en karton 0,0684 0,0240
Hout 0,0242 0,0085
Overige materialen 0,4480 0,0414

Bovenstaande tarieven zijn in euro en gelden per kilo product.

Hoe gaat Bags en Bags om met deze nieuwe belasting?

U zult begrijpen dat deze nieuwe belasting voor iedereen financiële gevolgen heeft en wij worden vanuit overheidswege genoodzaakt deze kosten met ingang van 1 januari aan u door te belasten. Bags en Bags is importeur en als zodanig belastingplichtig voor de last minute- of toonbank verpakkingen alsmede de verpakkingsmaterialen (denk aan omdozen en pallets) die wij gebruiken voor de distributie van uw producten.

Om per 1 januari 2008 de belasting correct te kunnen verwerken hebben wij inmiddels de nodige voorbereidingen getroffen om dit in onze administratie correct en overzichtelijk te verwerken. Voor u betekent dit dat wij vanaf 1 januari 2008 van ons een factuur ontvangt waarop u naast de prijs van de aan u geleverde artikelen, tevens het netto kilo gewicht van de goederen als ook het netto gewicht van de transport verpakkingen (omverpakking, dozen, wikkelfolie en/of eenmalige pallets) vermeld zal zien. Die kilo’s zullen aan de hand van de hierboven genoemde tarieven op de factuur belast worden.

Voor meer informatie omtrent deze nieuwe belasting, verwijzen wij graag naar de website van het Ministerie van Financiën, www.minfin.nl, en de belastingdienst, www.belastingdienst.nl. Maar u kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen via www.bags-bags.nl of 06 53 95 33 59.

Met vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Ronald Roosen

BAGS&BAGS is de specialist in draagtassen en verpakkingsmateriaal!